Boken Fra traumer til vonde minner

Undertittel på boken er: Om dissosiasjon og integrering, og det er det boken handler om.

Jeg prøver å beskrive gjennom egne livserfaringer dissosiasjonens natur og veien ut av den. Jeg har ikke andre enn meg selv å bruke til dette formålet. Selv om det er eget liv jeg behandler, tror jeg at mange vil kunne kjenne seg igjen, og jeg håper virkelig at det i det spesielle, som her er mitt liv, finnes noe allment som andre kan lære av.
Terapien har fått meg til fysisk å forstå at også jeg er et menneske som alle andre mennesker er, og ikke minst, at det er godt å kjenne seg igjen i andre, lære av andre og komme videre.

Første steg mot denne erkjennelsen kom gjennom medpasienter på Modum Bad. Jeg forsto deres blikk, bevegelser, kommentarer og reaksjonsmønter bedre enn jeg forsto noen andre mennesker jeg har møtt på min vei. Det var stort.
Etter mange år i terapi, etter å ha lest litt om hva fagkompetansen kan og lærer bort i forhold til integrering av et splittet jeg, fant jeg ut at jeg ville skrive om hvordan denne integrering kan foregå på innsiden, fra en pasients ståsted.

I dag er jeg på vei mot å avslutte terapien jeg startet på i etterkant av første opphold på Modum bad i 2005. Det har vært en lang vei og jeg fyller seksti år til våren. Likevel vil jeg med styrke påstå at arbeidet og slitet en langvarig terapi er, både for pasient og psykolog, er det beste jeg noen gang har brukt krefter på. Det har gitt meg en håndterlig hverdag.
Og det, jeg det er ikke lite.

Jeg holder foredrag om veien mot et helere liv.

Det gjør jeg alene eller sammen med psykologspesialist Ingunn Holbæk, som driver undervisning om traumebehandling rundt om i landet. Målet er å spre kunnskap om dissosiasjonens natur og hvordan en splittet person kan bli hel nok til å takle hverdagen med mer tilstedeværelse og mindre angst.

Jeg er meget takknemlig for å få formidle noe jeg mener er viktig og sier ja takk til invitasjoner så langt det lar seg gjøre.

Det er alt for mange traumatiserte barn i samfunnet vårt, alt for mange barn som lider og som får store og varige skader av det de opplever. Å styrke hjelpeapparatet slik at flere kan få en god og kunnskapsorientert behandling, gir mening.

Det jeg bruker egen erfaring og liv til å si noe om, er at barn er uskyldige, alle barn er uskyldige, også Inger. Jeg prøver også å få fram betydningen av faglig psykologisk kompetanse som et vesentlig bidrag for å få til en integrering og forsoning.

Jeg utviklet et spaltet personlighet, en psykisk lidelse jeg ønsker å vise er en normal mennskelig reaksjon på unormale og ekstreme livserfaringer. Dissosiasjon er en overlevelsesstrategi som i utgangspunktet både er fornuftig og nyttig.
Dissosiasjonen ble min redning og trøst som barn og ung kvinne. Den ble mitt livs nederlag som godt voksen.

Derfor sender jeg en takk til Universitetsforlaget som har utgitt boken. Den kan kjøpes her:
Fra traumer til vonde minner eller på Nordli etc


DSC_0027_2 (1)


Boken, fra traumer til vonde minner, handler delvis om en seiltur hvor jeg lærer å være skipper på en båt.
Ute på havet, i frisk vind og grå tåke, tenkte jeg mye på alle årene i behandling. Jeg klarte i økende grad å nyte båt, hav og himmel.
I den stillheten formet det seg en ide om å skrive en historie om en indre reise og en ytre seiltur, to reiser som fletter seg inn i hverandre.