Helsekomiteen på besøk til Modum Bad - mars 2014

Et stramt program var lagt opp da Helsekomiteen besøkte Modum Bad og vi møtte dem i det nye Kildehuset, et lyst og fint hus som øker kapasiteten for inntak av flere pasienter. Jeg var bedt om å si noen bevingede ord om nytten av Modum Bads traumetilbud. Det var rart å komme tilbake etter så mange år, ikke minst å gå inn i festsalen, denne gangen på senen, ikke kun som tilhører. Det jeg sa har jeg lagt ut på siden under offentlige uttalelser, om noen er interessert. Å formidle nødvendigheten og nytten av et sykehus som har kompetanse og mulighet til å hjelpe traumatiserte mennesker i tillegg til alt det andre de gjør innenfor andre problemområder, er en ære å få delta på. Jeg reiste en dag til og en dag tilbake for å snakke i fem minutter, men det var det verd. Det var det uten tvil verd.


Deltakelse på Fokus på traumer - Royal Garden Trondheim 01.11.13

Fokus på traumer er et to dagers fagprogram i regi av Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS denne gang region Midtnorge, Trondheim.

Etter lunsj hadde Ingunn Holbæk og jeg en samtale i plenum om behandlingen som har ledet til å bli hel nok til å takle livet uten å trenge hjelp, men klare å hjelpe meg selv når det røyner på. Etter mange år i behandling og mange slitsomme prosesser, klarte jeg å sitte foran nesten to hundre personer og snakke om helingsprosessen og svare på spørsmål. Det virket som om det var nyttig for de som arbeider med dissosiative pasienter, både i terapirommet og i miljøet. Tre timer hadde vi til rådighet, og jeg håper at det var tre faglig nyttige timer for de som hørte på. Jeg er meget glad for at jeg får muligheten til å delta for å spre informasjon om både dissosiasjonens natur og også at behandling nytter.


Fagdag på Støttesenteret mot incest og seksuelle overgrep på Elverum - 9. oktober

Etter intervjuet på kontoret til Psykisk Helse, reiste jeg til Elverum for å snakke om egne erfaringer med å ha DID og om den siste boken min - Fra traumer til vonde minner.
Dagen var lagt opp med samtaler mellom de ansatte på senteret og meg, og ble en meget innholdsrik dag. Jeg setter stor pris på at jeg kan bidra til økt forståelse og kunnskap om dissosiasjons natur og hvordan det er å leve med en slik lidelse.
Ikke minst er det godt å kunne fortelle at det går en vei ut av kaoset, at heling er mulig. Det er jeg blitt et eksempel på. Og det, ja det kan gi håp til andre. Det er herlig å komme ut av hjelpeapparatet og være i stand til å hjelpe seg selv når angst og vonde minner presser på.
Jeg har stor respekt for det arbeidet Støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep rundt om i landet gjør, og håper at de får fortsette med sin aktivietet. Det er alt for mange av oss som vet hva overgrep og vold gjør med et menneske.Intervju for bladet Psykisk Helse - 8. oktober

På konferansen for skamlidelser var Psykisk Helse representert og jeg ga dem et eksemplar av boken min for anmeldelse. I den forbindelse ba de om et intervju av meg for bladet sitt. Noe jeg selvfølgelig sa ja til. Så da er det bare å vente på reslutatet.


God Morgen Norge - 27. september

Mitt første oppdrag noen gang på TV er avsluttet. Gry Stålsett og jeg var bedt om å si noen bevingede ord om skam, og det gjorde vi etter å ha blitt sminket og geleidiget inn i stuidoet. Etterpå så jeg kronprinsen og ordfører Stang komme inn på konferansen om skamlidelser på litteraturhuset, fikk lytte til mange interessante foredrag i løpet av dagen. I pausene solgte jeg boken min og møtte gamle kjente fra tiden som innlagt på Modum Bad. En fin dag.Fagdag om vold i nære relasjoner i Drammen 5. september.

En dag i undervisning var satt av for å snakke om vold i nære relsasjoner. Fokus var på dissosiative lidelser og behandlingen som gjøres ved Modum Bad. May Bente Hagen presenterte sin masteroppgave om vold i nære relasjoner i lys av barnets rettigheter og statens ansvarsforpliktelser. Mona Thelle snakket om konskekvensene av vold i nære relasjoner i oppveksten og behandlingsopplegget hun er en del av. Jeg snakket en times tid om min erfaring med å leve i en dissosiativ lidelse og veien ut av kaoset, og også en del om min erfaring med miljøterapeuter. Det var et seminar for sykepleierer som spesialutdanner seg innen rus og psykiatri, og det var mange miljøterapeuter i salen. Oppmøtet var stort, over 90 deltakere satt i salen, noe som tyder på at temaet har stor interesse. Det ble en fin dag.


Møte med Helseministeren på 10.års jubileum for Modums traumeavdeling i Oslo

Modum Bads avdeling i Oslo er ti år i år, og det ble markert med lunsj og gode ord fra Modums ledelse og besøk av helseminister Jonas Skar Støre. Jeg har vært pasient ved poliklikken ukentlig siden 2007, og er meget glad for, og takknemlig for den hjelpen jeg har fått. Derfor var det stort å få noen minutters taletid for å fortelle både Støre og Modum Bads ledelse hvor viktig stedet har vært for meg og mine medpasienter. Dyktige psykologer og mye kunnskap om traumebehandling er veien vi må få for å lykkes i å få til et helere og bedre liv. I dag er min tid ved poliklinikken over. Jeg evner å bære både fortid og nåtid uten faglig hjelp.Støttesenteret mot Incest i Oslo - 08.mai 2013

I forbindelse med ønsket om å spre informasjon om boken Fra Traumer til vonde minner, sente jeg ut informasjon til noen av støttesentrene mot Incest rundt om i landet.
Støttesenteret i Oslo - SMI - kontaktet meg for å be meg komme å snakke om boken og innholdet i den - integreringsprosessen og veien mot det ståsted jeg nå har.
Jeg ble glad for hendendelsen og reiste med glede, og noen nerver, til Oslo for å snakke med de ansatte ved senteret et par timers tid.
Det betyr mye å bidra med kompetanse og kunnskap om noen av de mange konsekvensene kvinner og menn må slite med i etterkant av overgrep og vold vi opplevde som barn.
Jeg håper at de hadde nytte av min erfaring og den faglige kompetansen jeg har tilegnet meg, i forhold til dissosiasjonens natur og den lange veien det er å evne, klare og makte å være tilstede i eget liv. Endelig.


Konferanse om seksuelle overgrep i et kroppslig perspektiv - 19. mars 2013 i regi av Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Trondheim

En spennende dag på Rockheim er over. Den begynte med foredrag av Dag Ø. Nordanger som snakket om komplekse traumer hos barn og unge. Meget gjenkjennelig stoff.
Ble sittende å tenke på at han snakket i faglig og vitenskapelige termer, om det samme jeg snakker om ut fra egen erfaring. På en måte vidt forskjellige utgangspunkt, men kunnskapen krysser hverandre, ja utfyller hverandre. Jeg lurer litt på om jeg undervurderer den kompetansen vi som utsatte og pasienter sitter inne med.
I tillegg holdt Rikke Pristed, sexolog og psykolog, et foredrag om hvordan arbeide med seksualitet i forhold til mennesker som har vært utsatt for overgrep. Må innrømme at det var litt vanskelig å høre på, kropp er fortsatt et vrient tema.
Det var musikalsk innslag og gjennomgang av et studie om rus og voldtekter.

Som siste innslag på dagen snakket jeg en times tid om den vanskelige og nødvendige kroppen, hvordan jeg har løst å ha en kropp, og hvordan jeg i løpet av de siste årene har fått så god hjelp at jeg i dag kan si at alle Inger vet hva Inger sier og gjør.
Jeg sender en takk til SMISO for at jeg fikk muligheten til å delta og håper at vi alle fikk formidlet økt kompetanse og kunnskap om konsekvensene av overgrep og vold mot barn.


Fokus på traumer - Helse SørØst - 18.oktober 2012 i Sarpsborg

Videreutdanning av psykologer omhandlet denne dagen metoder for behandling og et par timer om hva som fungerer i en terapi og hvordan integreringsarbeidet foregår i praksis. Det var mange tilhørere.
At jeg klarte å snakke uten for mye manus og svare på spørsmål, ja være tilstede i rommet, ble et tydelig bevis på at riktig behandling fungerer.
Det seige og langvarige arbeidet en slik terapi krever gir resultater!
Jeg drømmer om at mange vil ha nytte av kunnskapen som bygger seg opp i fagmiljøene, og ikke minst at min kunnskap kan brukes til bedre behandling av dissosiative lidelser.


Jubileum og verdiseminar 3. oktober 2012 - Betaninen Malvik


I forbindelse med nevnte jubileum ble jeg bedt om å bidra med et foredrag om noen tema jeg tok opp i Ålesund i fjord og videreførte i Molde i høst. Jeg kalte foredraget mitt for:
Integrering av et splittet jeg - en seig kamp for selvrespekt og et levende liv. Jubileumet var i forbindelse med at det er ti år siden initiativet til traumebehanlinge på Betanina ble tatt.

Det ble litt latter da jeg fortalte at jeg slet med å finne tittel på foredraget mitt, og det var tilsiktet. Grunnen til det er at jeg spurte mannen min om hva jeg skulle kalle det, og da kom det kjapt fra ham: Åssen dere gærninger kommer dere!
En fin start syntes jeg, for jeg snakker om et alvorlig tema, og selvrespekt er ingen enkel sak når en har vært psykisk syk størtsteparten av livet. Likevel lo jeg godt etter at det første sjokket la seg. Jeg nøt at jeg hadde klart å le, og jeg nøt at tilhørerne i salen også lo.
Humor er en meget viktig egenskap å ha, en ikke selvhøytidlig humor.Fokus på Traumer - forståelse og behandling 24. august 2012 i Molde

Jeg ble invitert til å bidra i undervisning om komplekse traumer for å svare på spørsmål om hvordan integrering foregår i praksis, hvordan det oppleves for den som går gjennom prosessen, noe jeg selvfølgelig sa ja til. Kurset over to dager er en del i kompetaseheving for psykologer og leger.
Å kunne få delta med en pasients erfaring slik at det er nyttig for fagmiljøene, er viktig. Å gi behandlere innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer i terapiprosessen bør være ettertraktet informasjon.
Jeg drømmer om at min deltakelse kan være med på at hjelpeapparatet kan se symptomer tidligere i andre med tilsvarende problametikk, for slik å kunne stille riktig diagnose og etter det gi en god behandling. Men uansett så kan jeg i dag skrive under på at veien er lang mot et mer levende liv, men den er verd å gå, og det selv om jeg fyller seksti år til neste år. Den er så absolutt verd å gå!
Jeg deltar mer enn gjerne en annen gang, om det viser seg å ha vært nyttig for de som lytter til.Kursdag ved Modum Bads Osloavdeling 2.mars 2012

Jeg fikk anledning til å delta på kursdag som behandlet forståelse og behandling av en dissosiativ identitetsforstyrrelse. Min terapeut Ingunn Holbæk og jeg satt sammen om å formidle kunnskap om den lidelsen hun har behandlet meg for siden 2005. Hun med sin kompetanse og erfaring i behandlingen av slike som meg, og jeg med egen erfaring fra terapien og hvordan det hele oppleves fra innsiden.
Vi nærmer oss avslutningen av en langvarig terapi og det er flott. Å få formidlet noe om av hva som har fungert og hva som ikke har fungert, om hvordan jeg sakte takler mer og mer av virkeligheten er stort.
Og, ikke minst, se at det har betydning for de psykologene som arbeider i traumefeltet.
Alle i rommet hadde erfaring og arbeidet med dissosiative pasienter. Nettopp derfor var det flott å få delta en hel dag, svare på spørsmål og fortelle litt om endringene som har skjedd.

Jeg gikk meget ydmyk og meget, meget sliten ut fra kursrommet etter en oppsummering og landing sammen med Ingunn.Fokus på Traumer, forståelse og behandling av PTSD og kompleske traumer - Ålesund september 2011.

På programmet for kompetanseheving sto bearbeiding og integrering av dissosiative lidelser, med Ingunn Holbæk og Inger Eggen.

Over hundre psykologer og leger og terapauter satt i salen og Ingunn og jeg på podiet med hver vår mikrofon. Jeg var godt forberedt og hun stilte spørsmål jeg hadde jobbet lenge med og som jeg svarte på. Likevel vet en aldri om alt blir kaos når en er meg. Ingunn kjenner meg godt og merker når jeg faller ut og begynner å virre, hun kan da ta over. Det gikk over all forventing og både forberedelsene og opplevelsen av å bidra med noe som var av betydning for de som satt i salen, dyttet meg mange skritt framover mot å orke videre arbeid for å få orden på min indre verden.
Det gjør godt å oppleve at noen har bruk for min erfaringer til å videreføre sine kunnskaper om traumebehandling og dissosiasjon. Jeg er meget takknemlig for at jeg evner å sitte foran en forsamling og snakke slik vi der gjorde, selv om jeg vet at Ingunn var en klippe jeg ikke hadde klart meg uten, ikke da og der, men kanskje siden.

I to timer snakket vi om det arbeidet vi har utført sammen for å bearbeide vonde minner og få til et indre samarbeid.