Portrett i Psykoppnytt nr. 3 i 2010.
I forbindelse med utgivelsen av boken og de tingene jeg har holdt på med i etterkant, ble jeg intervjuet i Psykiatrisk Opplysnings Tidskrift, Psykoppnytt som de gir ut 3 til 4 ganger i året. Fokus på intervjuet var de store konsekvensene det har å utsette barn for vold gjennom år. Kan kjøpes på
psykopp.no


Mental Helses tidsskrift - Sinn og Helse nr. 3 i 2010

Jeg har vært medlem av Mental Helses styre i Horten til jeg flyttet tilbake til Oslo i 2011. I forbindelse med en del arrangementer jeg deltok på, ble jeg intervjuet av redaktøren i bladet, Bjurgren, som kom hjem til meg en formiddag. Det var et fint møte og han skrev en artikkel om meg og livet mitt slik det nå ser ut.


Universitetet i Tromsø - undervisnng for psykologistudenter.

Jeg ble invitert til å møte psykologistudenter i Tromsø for å fortelle om hvordan det er å leve med en dissosiativ lidelse. Og jeg dro, og jeg snakket og jeg håper at det kom noe fornuftig ut av timen jeg hadde sammen med dem. Nervøs som alltid, og kan hende ble det hele litt for mye styrt fra hodet og litt for lite fra magen. Mye ord og litt lite refleksjon fra min side. Men jeg håper at de frammøtte fikk noe ut av møtet med meg. Stille var de i alle fall, kan hende for stille, og tiden rakk ikke til spørsmål og svar.
En erfaring jeg kan tenke meg å videreutvikle.


Støttesenteret mot Incest i Trondheim.
Jeg dro til Trondheim en tur i september 2010, til byen jeg bodde mine første leveår, for å snakke om boken jeg har skrevet, om lidelsen min og hvordan den kan ses på som normale menneskelige reaksjoner på unormale hendelser. Jeg kan kun bruke mine egne erfaringer for å fortelle at endringer er mulige og at det er håp om en mer håndterlig hverdag, også for de som lider av en dissosiativ lidelse, for de som ble så hardt skadeskutt som barn.


Allers 5.oktober 2009

Ukebladet Allers var på besøk. De ville lage en raportasje om hvordan livet kan være for en som vokser opp med en umulig smerte i kroppen, hvordan barnet kobler ut virkeligheten og kobler seg på en fiktiv virkelighet, en det går an å forholde seg til. Det var det jeg gjorde, tidlig i livet.
reportasjen står i Allers som var i salg 5.oktober 2010.


Anmeldelse av boken Bare jeg…..

Jeg oppdaget anmeldse av boken min i tidsskriftet for norsk psykologiforening i june 2009. Da jeg leste den ble jeg veldig glad. Det kan se ut som om jeg har lykkes litt i målsettingen for boken, at den kan gjøre en liten forskjell, både for fagfeltet i psykologien og for holdningen til de som skal behandle oss. Om det skjer, er det stort.


Læring og mestring i Helse Sør Øst

Hvordan gjør brukemedvirkning en forskjell?
Jeg opplever ordene om brukermedvirkning litt ullent, men fant en utfordring i å finne ut av hva ordet betyr. Jeg ser på meg selv som pasient så lenge jeg trenger ytelser fra helsevesenet, men det er kan hende feil.
Men, jeg gjør fortsatt det og kan ikke helt se hvorfor man skal bruke så rare ord. Pasientrettigheter er også et begrep, og et det går an å forholde seg lettere til, i min verden. Jeg vet at mange er uenige med meg, men det får bare stå til.

Ellers handler mine aktiviter om boken jeg skrev om lansering på Shizofrenidagene i Stavanger, om deltakelse i Sånn er Livet P2 den 18.11.2008, om intervju i Badeliv og deltakelse i Åpent Landskap, arrangert av Psykiatrien i Vestfold. I tillegg har jeg deltatt i forhold til Nettverk for selvhjelp i Vestfold.