Hvem er en person som lider av en dissosiativ identitetsforstyrrelse - Hvem er jeg når jeg er så mange?


Ja si det. Det har så lenge jeg kan huske det vært det store spørsmålet. Til tider har det virker det som om andre, de som ytre sett har betraktet meg og vært sammen med meg, vet mer om hvem Inger er enn jeg selv har gjort.

Etter to opphold på Modum Bads traumeavdeling, kurs i stabliersering og uttryksterapi, etter flere år i individualterapi hos psykologspesialist Ingunn Holbæk, har dette nå forandret seg. I dag, i 2013, vet Inger mye om hvem Inger er og har et liv hun vet er hennes, et hun er tilstede i og vet at hun kan påvirke.

_MG_5271
Etter første opphold på Modum, bestemte jeg meg for å skrive om hvordan kaoset på innsiden fungerte, hvordan det var å leve med en dissosiativ identitetsforstyrrelse. Jeg hadde da godtatt at jeg hadde en psykiatrisk diagnose og trengte hjelp for å takle hverdagen og videre liv.


Bare jeg.... en dissosiativ identitetsforstyrrelse ble utgitt november 2008 og kan kjøpes ved å trykke på linken: Hertervig Forlag. Motivet var at jeg ville vise at det ikke er noe mystisk i at noen av oss blir psykisk syke av overgrep og vold i tidlig alder. Jeg ville vise hvor store konsekvenser sekuselle overgrep kan ha for et barn, en ungdom og en voksen.

Siden 2006 har jeg gått i ukentlig terapi, med noen korte og lengre avbrudd, fram til slutten av 2012.
Et sted underveis besluttet jeg å skrive mer om dissosiasjones natur og muligheter for å heles.


Integrering av mitt splittede jeg har helt siden første møte med Modum Bad vært målet med behandlingen. Det betyr å få til at alle Inger vet hva Inger gjør, tenker og sier. Da kan hun evne å være mer tilstede i eget liv og få med seg hva som skjer i henne og rundt henne.

Jeg fikk for meg at om jeg evnet å si noe om dette som opplevd virkelighet i praksis, ville det kunne være viktig informasjon for alle de som behandler traumatiserte mennesker. I tillegg ønsker jeg å bidra med å så mot og vilje til endring i alle som kjenner dissosiasjones natur.
Resultetet er boken jeg har kalt Fra traumer til vonde minner. Den er utgitt på Universitetsforlaget. Infomasjon kan ses her:
Universitetsforlaget

Begge bøkene er skrevet i romansform og er personlige beretninger om hvordan Inger Eggen har opplevd både barndom, livet i opprinnelig familie, hvordan gamle traumer og gammel smerte har påvirket ungdom og voksenliv, og hvordan hun har arbeidet seg ut av lammende angst og forvirring. I boken om å endre traumer til vonde minner har psykologens funksjon og rolle en sentral plass, noe jeg håper kan bidra til større forståelse og kunnskap blant psykologer og andre interesserte.

Om noen vil kontakte meg for å kommentere eller spørre meg om noe, så er min mail adresse:
ingere@me.com

(bildene er tatt av Geir Bergh Eggen og Ola Dyhaug Eggen)